Školení řidičů

V rámci činnosti našeho školícího střediska vám zajistíme

 • Pravidelné školení v rozsahu 7 hod.
 • Vstupní školení základní 140 hod.
 • Vstupní školení rozšířené 280 hod.
 • Rozšiřující školení v rozsahu 45 hod.

Školení probíhá ve schválených učebnách

 • Mladá Boleslav,Litoměřice,Praha,Brno,Plzeň,Pardubice a Liberec

Cena

 • 1100,-Kč - Pravidelné školení
 • 1000,-Kč - Pravidelné školení - zvýhodněná cena při hromadné objednávce min. 10 řidičů

Platební podmínky a potvrzení o absolvování školení

 • úhradu částky za školení je možno provést hotově v den školení
 • nebo převodem na BÚ školícího střediska s uvedením Vašeho variabilního symbolu(firma - IČ, řidič - číslo profesního průkazu)
 • na základě došlé platby vám školící středisko do 5 pracovních dnů (nejdřív v den po absolvování školení ) vystaví potvrzení o absolvování pravidelného školení zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Kontakty a objednávky

 • v případě zájmu konktaktuje pana Milana Boudu na tel. 602 148 899.